Systém V&M

1) Elektronická aukce

V elektronické aukci stojí na jedné straně ti nejlepší dodavatelé dané komodity a na straně druhé sdruženi odběratelé do virtuální skupiny, takže jako celek mají vůči dodavateli í lepší vyjednávací pozici, než jakou by měli, kdyby jednali sami za sebe.

2) Realizace

V elektronické aukci se draží takzvaně online a dodavatelé energií při zachování jejich vzájemné anonymity, reagují na nabídky konkurence. Tímto způsobem je docíleno přímé soutěže mezi dodavateli v reálnem čase.
Dodavatelé jsou nuceni své nabídky stále snižovat ,aby byli schopní v tomto dynamickém prostřední aukcí obstát vůči konkurenčním nabídkám.

3) Systém

Elektronická aukce probíhá v naší vlastní virtuální aukční síni, informace o klientech tedy nejsou s nikým sdíleny. Systém Aukční společnosti V&M s.r.o. je exkluzivní nástroj služeb, aktivit a elektronických nástrojů zajišťující dosažení nejlepších cen na trhu v daném čase.

4)Cíle e-aukce

Snižování cen u vybraných komodit, efektivní řízení organizací z hlediska výdajových položek, evidence a controlling.

5) Služba je zdarma

Pro naše klienty jsou služby elektronických aukcí zcela zdarma a tedy bez rizika. Spoluprací s námi může pouze získat.

6) Nezávaznost

Neúčtujeme klientovi žádné poplatky, ani v případě, že se rozhodne nevyužít novou nabídku, která vzejde z elektronické aukce.

7) Nezávislost

Nejsme přímí zástupci žádného dodavatele a proto vždy upřednostníme pouze tu nejlepší nabídku pro odběratele

8) Síla celku

Cena požadované komodity se většinou odvíjí od objemu spotřeby. V případě, kdyby zadavatel poptával shodnou komoditu jako i jiní zadavatelé, v rámci e-aukce se přidruží k virtuální skupině klientů a takto vzniklý celek již dosáhne na objem spotřeby velkoodběratele. Tomu následně odpovídá i cena dodávky zboží, docílená v rámci aukce.

9) Výhody Systému

V&M již nyní plní cíle Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek, Strategické plánování, minimalizace byrokratických prvků zjednodušení prostředí pro účastníky veřejných zakázek.