O Společnosti

Aukční společnost V&M s.r.o. se primárně zabývá snižováním nákladů u vybraných komodit. Snažíme se tak snižovat tlak z nedostatku financí v rozpočtech u jednotlivých subjektů, který ovlivňuje každodenní jednání a bere energii k hledání nových cest na dosažení úspor.

Naším cílem je

Chceme se stát pro veřejnou správu, podnikatele i domácnosti běžnou součástí při nakupování energií. Vytváříme tak možnosti pro fungování konkurence schopného tržního prostředí, zdravé veřejné správy a zdravé ekonomiky domácností a firem. Podporujeme tím rozvoj jednotlivých subjektů i každého jednotlivce.

Výhody  spolupráce s námi

Nezávislost

Nejsme přímí zástupci žádného dodavatele a proto vždy upřednostníme pouze tu nejlepší nabídku pro odběratele.

Služba je zdarma

Pro naše klienty jsou služby elektronických aukcí zcela zdarma a tedy bez rizika. Spoluprací s námi může pouze získat.

Nezávaznost

Neúčtujeme klientovi žádné poplatky, ani v případě, že se rozhodne nevyužít novou nabídku, která vzejde z elektronické aukce.

Síla celku

Cena požadované  komodity se většinou odvíjí od objemu spotřeby. V případě, kdyby zadavatel poptával shodnou komoditu jako i jiní zadavatelé, v rámci e-aukce se přidruží k virtuální skupině klientů a takto vzniklý celek již dosáhne na objem  spotřeby velkoodběratele. Tomu následně odpovídá i cena dodávky zboží, docílená v rámci aukce.