Systém V&M

Systém Aukční společnosti V&M je exkluzivní nástroj služeb, aktivit a elektronických nástrojů určený pro elektronické aukce včetně povinného zveřejňování informací v průběhu procesu, zajišťující dosažení nejlepších cen na trhu v daném čase a porovnání cenových hladin na trhu, řešící elektronická výběrová řízení transparentně, v souladu s protikorupčními strategiemi vlády a dle zák. 34/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek a poskytující podklady pro tvorbu rozpočtů na další období.


Je to Systém pro efektivní řízení organizací z hlediska výdajových položek, který je mnohokrát vyzkoušen a prověřen v praxi.Cílem zavedení Systému V&M je

 • Úspora
 • Efektivní řízení organizací z hlediska výdajových položek
 • Evidence a controlling


Výhody Systému V&M

 • Snižování cen u vybraných komodit
 • Elektronizace veřejných zakázek, využití institutu e Aukce, transparentní řízení
 • V&M již nyní plní cíle Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek
 • Strategické plánování, minimalizace byrokratických prvků zjednodušení prostředí pro účastníky veřejných zakázek
 • Zveřejňování informací v průběu procesu elektronické aukce.
 • Mediální podpora projektu a kladné působení na veřejnost i Vámi řízené subjekty
 • Rychlá systémová integrace a edukace zástupců Vašich organizačních složek
 • Minimalizace finančního a personálního zatížení zadavatele a jeho organizančích složek (Návratnost investice)
 • Systém v praxi
 • Případové studie
 • Konference pořádané pro organizace našich zákazníků